2018-01-02

Karta över gruvplaner i Norra Kärr, daterad 2013-05-06.