2018-01-16

Efter krav från HFD kommer här en betydande komplettering till tidigare MKB för Norra Kärr.

mkb-norra-karr-k-nr-1