2018-02-23

Efter krav från Bergsstaten inkommer här ytterligare en komplettering gällande vägdragningar i området.

komplettering-mkb-norra-karr-k-nr-1