2018-04-16

ARV yttrar sig till Bergsstaten och skriver att ingen bearbetningskoncession ska meddelas. “Vi anser att det finns ingen sämre plats att ha en gruva på i hela Sverige än just vid Norra Kärr.”