2018-04-16

GBH Miljörätt yttrar sig för naturskyddsföreningar runt Vättern och Urbergsgruppen Gränna. Yttrandet avstyrker att bearbetningskoncession meddelas. (25 sidor.)