2014-01-21

”Försvarsmakten bemöter remissyttranden i ärendet enligt följande. Myndigheter kommenteras först, därefter organisationer och slutligen enskilda. Synpunkter avseende påverkan på Vätterns vattenkvalitet återkommer i ett stort antal yttranden. Frågan om bly är inaktuell eftersom det numera finns tillgång till bandad finkalibrig ammunition till beväpningen i helikoptrarna.”