2014-10-06

Nytt krav på komplettering av ansökan gällande flygskjutmålet Hammaren. Framförallt inriktat på att få in uppgifter om påverkan av Natura 2000. Sent omsider har länsstyrelsen insett att det krävs en särskild prövning enligt 7 kap 28 a §.