2022-06-14

Försvarsmakten kräver av regeringen att försvaret ska få utöka sin verksamhet utan att tillstånds- och tillsynsmyndigheter lägger sig i. Och utan att allmänheten informeras.