2022-06-17

Aktion Rädda Vättern svarar på Livsmedelsverkets remiss om nya föreskrifter för dricksvatten. Handlar om PFAS.