2022-06-17

Livsmedelsverkets vetenskapliga underlag för bestämningen av gränsvärde för PFAS i dricksvattnet.