2022-06-17

Livsmedelsverkets vetenskapliga underlag för bestämningen av gränsvärde för PFAS i dricksvattnet.

SLV pm-2022-vetenskapligt-underlag-for-pfas-i-dricksvatten