2013-07-10

”Karlsborgs kommun ser positivt på att Försvarsmakten vill utveckla sin verksamhet i kommunen och förutsätter att verksamheten går att förena med en hållbar utveckling i enlighet med miljöbalkens intentioner.”

Undertecknat kommunchef Thomas Johansson.

Men här finns även uppgiften att det finns blyfri ammunition, vilket troligen bidrar till att länsstyrelsen så småningom i tillståndsvillkor inför förbud mot bly.