2013-09-30

Länsstyrelsens tjänstemannayttrande (Kerstin Harvenberg) till ansökan Hammarens flygskjutmål.

Innehåller en bra sammanfattning (som saknas i tillståndsansökan) en kort beskrivning av miljöpåverkan. Men slutsatsen är att verksamheten tillåts om den minskar från 50 dagar till 30 dagar per år…