2012-05-24

Vätternvårdsförbundet skriver i 18 punkter att Försvarsmaktens ansökan behöver kompletteras.