2024-04-02

Aktion Rädda Vättern skriver till FIHM och pekar på ett antal misstänkta miljöbrott som Fortifikationsverket har avslöjat genom sin egen skrivelse. Åklagarmyndigheten bör vid sådana här tillfällen kopplas in enligt bestämmelser i miljöbalken.