2013-09-03

I mejl berättar försvarets representant att det är svårt att svänga för oerfarna piloter:

”Det är ur ett utbildningsperspektiv som flygvarv nr 1 för SK60 finns. De elever som skjuter för första gången behöver ha en längre rakbana in mot målet. Flygvarv nr 2 för SK60 ger mindre tid för förberedelser och innebären snäv insväng mot målet och används oftast då eleven har mer erfarenhet av att öva anflygning mot mål.”