2015-12-02

Begäran om samråd av Försvarets Materielverk (FMV) för prov-skjutningar där granater avses brisera innan nedslag mot vatten i Vättern vid Provplats Karlsborg i Karlsborgs kommun.
LÄNSSTYRELSENS STÄLLNINGSTAGANDE
Länsstyrelsen tillstyrker provskjutning inom nedslagsområde 1 (blått, se bilaga 2).

[pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2016/09/532-37382-2015-Begäran-om-samråd-gällande-provskjutningar-i-Vättern.pdf” title=”532-37382-2015-bega%cc%88ran-om-samra%cc%8ad-ga%cc%88llande-provskjutningar-i-va%cc%88ttern”]